(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 2875 Karar Tarihi: 04/11/2008
(06.11.2008 tarih ve 27046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 03.11.2008 tarihli yazısı ekinde gönderilen 30.10.2008 tarih ve
BDDK.UY1.39.1-14580 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v)
bendi çerçevesinde ING Bank A.Ş.’nin, Kanun ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan
yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, destek/danışmanlık hizmeti kapsamında “yurt dışında
mukim finansman kuruluşlarının Türkiye’de yerleşik firmalara kullandıracağı kredilere
yönelik alınacak teminatların kontrolünü yaparak borçludan teslim almak ve bunu finansman
kuruluşuna raporlamak” faaliyetini gerçekleştirmesine izin verilmesinekarar verilmiştir.Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul