(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 2995 Karar Tarihi: 21/01/2009
(23.01.2009 tarih ve 27119 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 20.01.2009 tarihli yazısı ekinde gönderilen 16.01.2009 tarih ve
BDDK.UYI-40-1/907 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi
kapsamında, Fortis Bank A.Ş.’ye, sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan
yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, portföy saklama kuruluşu olarak müşteri varlıklarının
saklanması hizmeti verilmesi faaliyetini yürütebileceğine ilişkin izin verilmesinekarar verilmiştir.Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul