(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 3069 Karar Tarihi: 12/03/2009
(15.03.2009 tarih ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 11.03.2009 tarihli yazısı ekinde gönderilen 16.02.2009 tarih ve
BDDK.DZM.5/1/1/2658 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;90 sayılı Ödünç Para Verme Đşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13
üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, faktoring ve finansman şirketlerinin uygulayacakları
faiz oranları ile alacakları diğer masraf ve gelirlerinin azami oranlarının belirlenmesinde de,
5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 144 üncü maddesinin esas alınmasına ve bu
meyanda, Bakanlar Kurulunca 16.10.2006 tarihinde kararlaştırılan “Mevduat ve Kredi Faiz
Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil
Bu Đşlemlerden Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Karar” uyarınca T.C. Merkez
Bankasınca yayımlanan “Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara
Katılma Oranları ile Kredi Đşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında
Tebliğ”de bankalar için belirlenen kredilere uygulanacak faiz oranları ile faiz dışında
sağlanacak diğer menfaat ve tahsil olunacak masraf oranlarına ilişkin usul ve esasların
uygulanmasına ve Kanunun 87 nci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca işbu kararın Resmi
Gazete’de yayımlanmasınakarar verilmiştir.

Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul