(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 3074 Karar Tarihi: 12/03/2009
(15.03.2009 tarih ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 11.03.2009 tarihli yazısı ekinde gönderilen 09.03.2009 tarih ve
BDDK.UYIII.20.01.4444 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ve
Geçici 3 üncü maddesi hükümleri ile 03.08.2006 tarihli ve 1947 sayılı Kurul Kararı
çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, T.Halk
Bankası A.Ş.’nin, kurucusu olduğu veya başkaları tarafından kurulmuş/kurulacak fonlar ile
bağlı ortaklıklarına, risk yönetim sistemleri ile ilgili teknik destek ve danışmanlık hizmeti
sağlanması faaliyetini gerçekleştirmesine izin verilmesinekarar verilmiştir.Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul