(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 3149 Karar Tarihi: 16/04/2009
(18.04.2009 tarih ve 27204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 15.04.2009 tarihli yazısı ekinde gönderilen 14.04.2009 tarih ve
BDDK.UYII.82.01-7000 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’nin (Banka), Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer
mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin saklı kalması ve ilgili otoritelerden
gerekli izinleri alması kaydıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) Geçici 3 üncü
maddesi uyarınca, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;- (h) bendi çerçevesinde “Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve
Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına Đlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 4 üncü maddesinde belirtilen kıymetli madenlerin
alım satımı veya bunların emanete alınması işlemleri,- (i) bendi çerçevesinde ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası
araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon
sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların
alımı, satımı ve aracılık işlemleri,- (k) bendi çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla
satışına aracılık işlemleri,- (n) bendi çerçevesinde yatırım danışmanlığı işlemleri,


- (o) bendi çerçevesinde portföy işletmeciliği ve yönetimi,


- (v) bendi çerçevesinde sermaye piyasası kuruluşlarına yönelik acentelik


konularında faaliyette bulunmasına izin verilmesine karar verilmiştir.Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul