(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 3215 Karar Tarihi: 10/06/2009
(12.06.2009 tarih ve 27256 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 09.06.2009 tarihli yazısı ekinde gönderilen 29.05.2009 tarih ve
BDDK.UYI.12.1-9904 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile
geçici 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer
mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin saklı kalması ve Deutsche Bank A.Ş.’nin (Banka)
veya aracı kuruluşların ilgili otoriteden onay/görüş alması kaydıyla, aracı kuruluşlara takas
operasyon hizmeti sunulabilmesi hususunda Bankaya izin verilmesinekarar verilmiştir.

Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul