(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 3236 Karar Tarihi: 18/06/2009
(20.06.2009 tarih ve 27264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 17.06.2009 tarihli yazısı ekinde gönderilen 11.06.2009 tarih ve
BDDK.UYI/96.1,3-10746 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;Asya Katılım Bankası A.Ş.’ye (Banka), 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi ile Geçici 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin saklı
kalması ve Bankanın ilgili otoriteden onay/görüş alması kaydıyla, “ekonomik ve finansal
göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı; vadeli
işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren basit veya
karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve aracılık işlemleri” yapması hususunda
faaliyet genişlemesi izni verilmesinekarar verilmiştir.Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul