(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 3320 Karar Tarihi: 20/08/2009
(25.08.2009 tarih ve 27330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 19.08.2009 tarihli yazısı ekinde gönderilen 12.08.2009 tarih ve
BDDK.UY1.50.1-14994 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v)
bendi kapsamında;- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin (Banka) Koç Finansal Hizmetler A.Ş.’ye muhasebe
işlemlerinin yapılması, finansal tabloların hazırlanması ve raporlanması konularında destek
hizmeti vermesinin, Koç Finansal Hizmetler A.Ş.’nin bünyesinde bu faaliyetleri icra edecek
birimlerin işler şekilde tesis edilmesi ve bu birimlerde işin gerektirdiği sayıda ve düzeylerde
personel istihdam edilmesi şartıyla mümkün olduğu,- Hukuk müşavirliği, vergi müşavirliği konularında ise hizmet verilecek şirketin
işlemlerinin yürütülmemesi ve destek/danışmanlık alınan hizmeti yürütecek birimlerin ya da
söz konusu faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu personelin şirketlerin bünyesinde
bulunması kaydıyla, Kanunun 73 üncü maddesinin son fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere,
sadece görüş vermek, tek tip sözleşme hazırlanmasına yardımcı olmak ve sair amaçla
müşavirlik/danışmanlık hizmeti sunulmasının mümkün olduğu,- Kredi riski analizi, izlenmesi, değerlendirmesi ve kontrolü faaliyetlerinin kredi
riskini taşıyan şirket tarafından yürütülmesi gerektiği kanaatinden hareketle, Bankanın
şirketler adına bu faaliyetleri yürütmesinin destek danışmanlık hizmeti olarak sunulmasının
mümkün bulunmadığı; ancak şirketlerin bünyesinde kredi riski analizini icra edecek
birimlerin işler şekilde tesis edilmesi ve bu birimlerde işin gerektirdiği sayıda ve düzeylerde
personel istihdam edilmesi şartıyla, Kanunun 73 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca
Bankanın bu şirketler ile yapacağı sözleşmeler çerçevesinde bu kuruluşların müşterilerinin
risk durumlarının izlenmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve müşteri hizmetlerinin yerine
getirilmesi nedeniyle bilgi ve belge alışverişinde ve hizmet temininde bulunmasının mümkün
olduğudikkate alınarak Bankaya bu kapsamda destek/danışmanlık hizmeti sunmasına ilişkin
faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir.
Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul