En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 3350 Karar Tarihi: 16/09/2009
(24.09.2009 tarih ve 27356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 15.09.2009 tarihli yazısı ekinde gönderilen 02.09.2009 tarih ve
BDDK.UY1.58.1-16098 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi
kapsamında Turkishbank A.Ş.’nin (Banka) bağlı ortaklıklarına; hukuk, vergi ve yasal
danışmanlık, organizasyon ve süreç yönetimi konularında, hizmet verilecek şirketin
işlemlerinin yürütülmemesi ve destek/danışmanlık alınan hizmeti yürütecek birimlerin ya da
söz konusu faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu personelin şirketlerin bünyesinde
bulunması kaydıyla, sadece görüş vermek, tek tip sözleşme hazırlanmasına yardımcı olmak ve
sair amaçla müşavirlik/danışmanlık hizmeti sunmasının mümkün olduğu dikkate alınarak,
Bankaya bu kapsamda destek/danışmanlık hizmeti sunmasına ilişkin faaliyet izni verilmesinekarar verilmiştir.Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul