En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 3387 Karar Tarihi: 15/10/2009
(21.10.2009 tarih ve 27383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 14.10.2009 tarihli yazısı ekinde gönderilen 30.09.2009 tarih ve
BDDK.UYIII.1-17702 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun geçici 3
üncü maddesi uyarınca ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) ve (l) bentleri kapsamında,
“Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve
dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı
içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve aracılık işlemleri” ile
“Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının
yürütülmesi işlemleri” konularında, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli izinlerin
alınması kaydıyla, faaliyet izni verilmesinekarar verilmiştir.


Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul