En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 3414 Karar Tarihi: 05/11/2009
(08.11.2009 tarih ve 27400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 04.11.2009 tarihli yazısı ekinde gönderilen 30.10.2009 tarih ve
BDDK.UYII.10/1-19543 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v)
bendi kapsamında; Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) tarafından;1- Đştiraklerine, bağlı ortaklıklarına, kurucusu olduğu vakıflara;


a) Bilgi teknolojilerine ilişkin destek hizmeti,


b) Bankacılık konularında danışmanlık ve eğitim hizmeti,


c) Đnsan kaynakları, eğitim, muhasebe, vergi, reklam, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim
konularında destek ve danışmanlık hizmeti,d) Müşavirlik/danışmanlık alanında; söz konusu kuruluşların işlemlerinin
yürütülmemesi ve destek/danışmanlık alınan hizmeti yürütecek birimlerin ya da söz konusu
faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu personelin kuruluşun bünyesinde bulunması kaydıyla,
sadece görüş vermek ve tek tip sözleşme hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla destek ve
danışmanlık hizmeti,e) Đç denetim, iç kontrol ve risk yönetimine ilişkin faaliyetleri icra edecek birimlerin
ilgili mevzuat çerçevesinde kuruluşların bünyesinde tesis edilmesi kaydıyla, söz konusu
alanlarda destek ve danışmanlık hizmeti2- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin
saklı kalması kaydıyla, Banka tarafından kurucusu olduğu veya başkaları tarafından kurulan
veya kurulacak yatırım fonlarına;a) Đç denetim, iç kontrol ve risk yönetimine ilişkin faaliyetleri icra edecek birimlerin
ilgili mevzuat çerçevesinde kuruluşların bünyesinde tesis edilmesi kaydıyla, söz konusu
alanlarda destek/danışmanlık hizmeti,b) Đdari konularda destek/danışmanlık hizmeti


sunulmasına ilişkin olarak faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir.


Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul