(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 3447 Karar Tarihi: 03/12/2009
(09.12.2009 tarih ve 27427 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 02.12.2009 tarihli yazısı ekinde gönderilen 17.11.2009 tarih ve
BDDK.UY1.39.1-20680 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi
kapsamında ING Bank A.Ş.’nin bağlı ortaklıkları ING Finansal Kiralama A.Ş. ve ING
Faktoring A.Ş.’ye; hukuk alanında, hizmet verilecek şirketlerin işlemlerinin yürütülmemesi ve
destek/danışmanlık alınan hizmeti yürütecek birimlerin ya da söz konusu faaliyetlerin
yürütülmesinden sorumlu personelin şirketlerin bünyesinde bulunması kaydıyla, görüş
vermek, tek tip sözleşme hazırlanmasına yardımcı olmak ve sair amaçla
müşavirlik/danışmanlık hizmeti sunmasına ilişkin faaliyet izni verilmesinekarar verilmiştir.Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul