(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 3538(*) Karar Tarihi: 18/02/2010
(24.02.2010 tarih ve 27503 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 17.02.2010 tarihli yazısı ekinde gönderilen 16.02.2010 tarih ve
B.02.1.BDK.0.12.00.00.82.1-3139 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’ye, kredi kartı ve/veya banka kartı niteliği taşımaması,
Türkiye’de dağıtımının yapılmaması ve karta yükleme yapılmasını sağlamak adına Banka
tarafından, üye kuruluş dışında herhangi bir gerçek veya tüzel kişiden bir tutar tahsil
edilmemesi kaydıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun Geçici 3 üncü maddesi uyarınca ve 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında, ön ödemeli kart ihraç etmesi
hususunda izin verilmesinekarar verilmiştir.


(*) 25.02.2010 tarihli ve 27504 sayılı Resmi Gazete’de yapılan düzeltme işlenmiştir.


Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul