(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 3629 Karar Tarihi: 08/04/2010
(13.04.2010 tarih ve 27551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 06.04.2010 tarihli yazısı ekinde gönderilen 05.04.2010 tarih ve
B.02.1.BDK.0.13.00.00-65.1-6989 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi
çerçevesinde, The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam Đstanbul Merkez
Şubesinin, dahil olduğu risk grubunda yer alan ortaklığa, bilgi teknolojileri hizmetleriyle ilgili
olarak, donanım, ağ ve iletişim altyapısı sağlanması, bakımı ve yönetimi, sunucuların
barındırılması, saklama, yedekleme ile iş sürekliliği sistemleri konularında
destek/danışmanlık hizmeti verme konusunda faaliyette bulunmasına izin verilmesinekarar verilmiştir.

Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul