(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 3683 Karar Tarihi: 13/05/2010
(15.05.2010 tarih ve 27582 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 12.05.2010 tarihli yazısı ekinde gönderilen 07.05.2010 tarih ve
B.02.1.BDK.0.11.00.00.41.1-9311 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile
geçici 3 üncü maddesi uyarınca; hizmetten doğabilecek risklerin etkin bir şekilde takip edilip
yönetilmesi ve lüzumu halinde ilgili diğer kamu otoritelerinden gerekli olan
izinlerin/görüşlerin alınması kaydıyla, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (Banka) tarafından, Banka
ve ana ortağı TEB Mali Yatırımlar A.Ş. bünyesinde bulunan yurt içinde yerleşik kredi
kuruluşu ve finansal kuruluşlara çağrı merkezi hizmeti hususunda destek/danışmanlık hizmeti
sağlanmasına izin verilmesinekarar verilmiştir.Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul