En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 3809 Karar Tarihi: 10/08/2010
(13.08.2010 tarih ve 27671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 09.08.2010 tarihli yazısı ekinde gönderilen 05.08.2010 tarih ve
B.02.1.BDK.0.11.00.00-40.1-16249 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 4 üncü maddesinin (r) ve (v) bentleri ile
Geçici 3 üncü maddesi hükümleri uyarınca;1- Kanunun 32 nci maddesi ve Bankaların Đç Sistemleri Hakkında Yönetmeliğin 4
üncü maddesinin birinci fıkrası hükümleri gereğince; Fortis Bank A.Ş. (Banka)
konsolidasyona tabi bağlı ortaklığı Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin iç denetim
faaliyetini icra edecek biriminin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bünyesinde tesis
edilmesi, söz konusu mevzuatın ilgili hükümlerinin dikkate alınması ve anılan ortaklık adına
ana faaliyet konusu niteliğinde yürütülmemesi kaydıyla, Bankanın mezkur ortaklığa iç
denetim faaliyeti hususunda destek/danışmanlık hizmeti sunmasında bir sakınca
bulunmadığına,2- Faktoring faaliyetinin Banka açısından oluşturacağı ilave risklerin yönetilmesini
teminen iç kontrol ve risk yönetim sistemleri ile operasyon ve bilgi işlem altyapısının bu
faaliyetten doğabilecek riskleri yönetebilecek şekilde geliştirilmesi ve gerekli önlemler
alındıktan sonra faaliyete başlanılması kaydıyla, Bankanın faktoring işlemlerini yapması
konusunda izin verilmesinekarar verilmiştir.

Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul