(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 3851 Karar Tarihi: 15/09/2010
(18.09.2010 tarih ve 27703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 14.09.2010 tarihli yazısı ekinde gönderilen 02.09.2010 tarih ve
B.02.1.BDK.0.11.00.00.25.1-18057 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;Aracı kurum acentelik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde ortaya çıkabilecek risklerin
yönetimi konusunda gerekli tedbirlerin alınması ve varsa ilgili diğer kurumlardan gerekli
izin/görüşlerin alınması koşuluyla, Eurobank Tekfen A.Ş.’nin, 5411 sayılı Bankacılık
Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ve Geçici 3 üncü maddesi
kapsamında sermaye piyasası aracı kurumları ile acentelik sözleşmesi yaparak acentelik
faaliyeti yürütmesine izin verilmesinekarar verilmiştir.

Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul