(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 3873 Karar Tarihi: 30/09/2010
(02.10.2010 tarih ve 27717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)


Kurul Başkanlığının 29.09.2010 tarihli yazısı ekinde gönderilen 29.09.2010 tarih ve
B.02.1.BDK.0.06.00.00/2/10/19514 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;Kalkınma ve yatırım bankaları tarafından; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun)
4 üncü maddesinde sayılan tüm faaliyetlerin, Kanunun 3 üncü ve 60 ıncı maddelerinde yer
alan mevduat ve katılım fonu kabulüne ilişkin yasaklayıcı hükümlere aykırı olmamak
kaydıyla, gerçekleştirilmesini engelleyici yasal bir düzenleme bulunmadığından, Kanunun
geçici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet genişlemesi izni alınmak suretiyle, Kanunun 4 üncü
maddesinde yer alan faaliyetlerden kredi kartı, seyahat çeki ve kendi müstakrizlerinden, ortak
ve ortaklıklarından genel esaslar dahilinde sağladıkları fonlara veya yatırım hesaplarına bağlı
olmak şartıyla banka kartı gibi ödeme vasıtalarının ihracı ve bunlarla ilgili işlemlerin söz
konusu bankalar tarafından yapılabileceğineKanunun 87 nci maddesinin sekizinci fıkrası ile 93 üncü maddesinin dördüncü fıkrası
uyarınca karar verilmiştir.
Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul