En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 3993 Karar Tarihi: 30/12/2010
(31.12.2010 tarih ve 27802 ( 5. mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 29.12.2010 tarihli yazısı ekinde gönderilen 27.12.2010 tarih ve
B.02.1.BDK.0.11.00.00.38.1.27122 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;Ortaya çıkabilecek risklerin yönetimi konusunda gerekli tedbirlerin alınması, varsa
ilgili diğer kamu kurumlarından gerekli onay/görüşlerin alınması ve söz konusu hizmetlerin
Đstanbul Mortgage Finansman A.Ş. (Şirket) adına ana faaliyet konusu niteliğinde
yürütülmemesi ve Şekerbank T.A.Ş. (Banka) faaliyetlerini aksatmayacak bir biçimde icra
edilmesi kaydıyla 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) geçici 3 üncü maddesi
uyarınca, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi kapsamında Banka
tarafından, “şubeler ve alternatif dağıtım kanalları üzerinden Şirkete ait ürünlerin tanıtımının
yapılması” faaliyetinin gerçekleştirilmesine izin verilmesinekarar verilmiştir.


Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul