(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu KararıKarar Sayısı: 4099 Karar Tarihi: 24/02/2011
(05.03.2011 tarih ve 27865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)Kurul Başkanlığının 22/02/2011 tarihli yazısı ekinde gönderilen 08/02/2011 tarih ve

B.02.01.BDK.0.06.00.00-010.03[4/2]-3267 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Kamuoyunda Basel II olarak da bilinen Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyinin

14 Haziran 2006 tarihli 2006/48 ve 2006/49 sayılı direktifleri esas alınarak hazırlanan,
01/07/2011 tarihinde yürürlüğe konulması planlanan ve Kurumun http://www.bddk.
org.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/Duzenleme_Taslaklari/Duzenleme_Taslaklari.aspx adresli
web sitesinde “Basel II Düzenlemeleri” başlığı altında ulaşılabilecek olan gündeme konu
08/02/2011 tarih ve 3267 sayılı yazı eki düzenlemelerden Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine
ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik taslağı ile bu Yönetmelik taslağına ilişkin ek ve
tebliğ taslaklarının bankacılık sektörü ve Kurum uygulamaları açısından sağlıklı bir geçiş
süreci sağlanması amacıyla, 01/07/2011 tarihinden 30/06/2012 tarihine kadar, bankalarca,
idari yaptırıma konu olmaksızın sadece Kurumca istenecek bilgi ve belgeler çerçevesinde
raporlama amaçlı olarak uygulanmasına, belirtilen uygulama sürecinde ortaya çıkan
değişiklik ihtiyaçları doğrultusunda söz konusu taslaklar ile diğer düzenleme taslaklarında
Kurulca uygun görülecek değişikliklerin yapılmasına,


İşbu Kararın, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 87 nci maddesinin sekizinci fıkrası

uyarınca Resmi Gazete’de yayımlanmasına


karar verilmiştir.

Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul