(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu KararıKarar Sayısı: 4179 Karar Tarihi: 05/05/2011
(10.05.2011 tarih ve 27930 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)Kurul Başkanlığının 03.05.2011 tarihli yazısı ekinde gönderilen 26.04.2011 tarih ve

B.02.1.BDK.0.13.00.00-18-1.10395 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin (Banka), 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) ve

ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak
kaydıyla, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi
uyarınca Bankaya, Türkiye’de ve yurt dışında faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları ile yurt
dışında birlikte kontrol edilen ortaklıklarına;


1- Hizmet verilecek ortaklıkların işlemlerinin yürütülmemesi ve destek/danışmanlık

alınan hizmeti yürütecek birimlerin ya da söz konusu faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu
personelin ortaklıkların bünyesinde bulunması kaydıyla, Kanunun 73 üncü maddesinin son
fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, sadece görüş vermek, tek tip sözleşme hazırlanmasına
yardımcı olmak ve sair amaçla müşavirlik/danışmanlık hizmeti sunulması,


2- Bankacılık ve insan kaynakları konularında eğitim, eğitimin alt yapısına yönelik

destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi, bankacılık ürün ve hizmetlerinin kullanımını
özendirmek amacı ile reklam ve tanıtım programlarının yapılması, müşterilerden gelen öneri
ve şikayetlerin değerlendirilerek çözüm önerileri geliştirilmesi hususlarında
destek/danışmanlık hizmeti verilmesi,


3- İç kontrol, iç denetim ile risk değerlendirme ve risk yönetimi faaliyetlerini icra

edecek birimlerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bahsi geçen ortaklıkların bünyesinde
tesis edilmesi, söz konusu ortaklıklar adına ana faaliyet konusu niteliğinde yürütülmemesi ve
Banka faaliyetlerini aksatmayacak bir şekilde yapılandırılmış olması şartıyla iç kontrol, iç
denetim ile risk değerlendirme ve risk yönetimine ilişkin destek/danışmanlık hizmeti
verilmesi,


4- Mühendislik ve mimarlık konularında araştırma/geliştirme, Türkiye’de

gayrimenkuller ile ilgili ekspertiz, ipotek, sigorta ve satın alma işlemlerine yönelik
destek/danışmanlık hizmeti sunulması,


5- Bankanın kurucusu olduğu fonlarla sınırlı olmak ve Bankanın ilgili mevzuattan

kaynaklanabilecek yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla idari ve operasyonel
destek/danışmanlık hizmeti sunulması


hususlarında izin verilmesine karar verilmiştir.Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul