(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu KararıKarar Sayısı: 4232 Karar Tarihi: 31/05/2011(02.06.2011 tarih ve 27952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)Kurul Başkanlığının 30.05.2011 tarihli yazısı ekinde gönderilen 16.05.2011 tarih ve

B.02.1.BDK.0.11.00.00.62.1-12028 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Citibank A.Ş.’nin (Banka) 5411 sayılı Bankacılık Kanunundan (Kanun) ve ilgili diğer

mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla;

1- İlgili şirketler bünyesinde uygun hizmet birimlerinin bulunması, bu birimler için

yeterli personel kadrosunun oluşturulması, personelin buna uygun görev tanımları ile yetki ve
sorumluluklarının belirlenmiş olması ve şirketlerin ana faaliyet konusunun hiçbir şekilde
yapılmaması ve planlanmaması kaydıyla Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v)
bendi uyarınca Banka tarafından, Citilease Finansal Kiralama A.Ş. ve Citi Menkul Değerler
A.Ş.’ye;


a) İç denetim ve kontrol ile uyum konusunda, şirketlerin iç denetim faaliyetlerinin

planlanması ve uygulanmasının fiilen Banka tarafından yerine getirilmemesi kaydıyla sadece
Citigroup iştirakleri tarafından uygulanması gereken standartlarla sınırlı olacak şekilde söz
konusu standart ve programların şirketler tarafından bilinmesinin sağlanması, söz konusu
standartların ve programların uygulanması, planlanması ve yapılan işlemlerin gözetimi
konularında yol gösterici olma mahiyetinde destek/danışmanlık,


b) Hukuki konularda sadece görüş vermek, tek tip sözleşme hazırlanmasına yardımcı

olmak amacıyla müşavirlik/danışmanlık,

c) Bilgi teknolojileri ile ilgili olarak, sistem destek, network servisleri, data network

bakımı, e-mail (Exchange), teknolojik altyapı (data ve voice network, server ve desktop
yardım) vb. konularda destek/danışmanlık


hizmeti verilmesinde sakınca bulunmadığına,

2- Bankanın “aracı kurum acentelik hizmetleri” alanında faaliyette bulunulmasına

yönelik talebinin, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi kapsamında uygun
görülmesine


karar verilmiştir.Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul