(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu KararıKarar Sayısı: 4255 Karar Tarihi: 16/06/2011(21.06.2011 tarih ve 27971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)


Kurul Başkanlığının 15.06.2011 tarihli yazısı ekinde gönderilen 27.05.2011 tarih ve

B.02.1.BDK.0.11.00.00.39.1-12808 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

ING Bank A.Ş.’nin (Banka) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) ve ilgili diğer

mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla,
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca
Bankaya;


- İştirakleri, bağlı ortaklıkları ve bağlı olduğu risk grubuna bilgi teknolojileri

konularında destek/danışmanlık hizmeti verilmesi,

- İştirakleri, bağlı ortaklıkları ve bağlı olduğu risk grubuna, hukuk alanında, hizmet

verilen şirketin işlemlerinin yürütülmemesi ve hizmeti yürütecek birimlerin ya da söz konusu
faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu personelin şirketlerin bünyesinde bulunması kaydıyla,
Kanunun 73 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak üzere; sadece görüş vermek, tek tip
sözleşme hazırlanmasına yardımcı olmak ve sair amaçla müşavirlik/danışmanlık hizmeti
sunulması,


- İştirakleri ve bağlı ortaklıklarına tahsili gecikmiş alacakların takibi konusunda destek

hizmeti sunulması,

- Hizmet verilecek şirketlerin bünyesinde uygun hizmet birimlerinin kurulması ve

şirketlerin risk yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasının fiilen Banka
tarafından yerine getirilmemesi kaydıyla iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile ING Menkul
Değerler A.Ş.’ye risk yönetimi konusunda destek/danışmanlık hizmeti sağlanması


hususlarında izin verilmesine karar verilmiştir.


Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul