(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 4432 Karar Tarihi: 27/10/2011
(28.10.2011 tarih ve 28098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 25.10.2011 tarihli yazısı ekinde gönderilen 24.10.2011 tarih ve
B.02.1.BDK.0.11.00.00.100-22506 sayılı yazı ve ekleri incelenmiştir.Bankaların Đzne Tabi Đşlemleri Đle Dolaylı Pay Sahipliğine Đlişkin Yönetmeliğin 4
üncü maddesi kapsamındaki belgeler çerçevesinde 5411 sayılı Bankacılık Kanununun
(Kanun) 7 ve 8 inci maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kanunun 6 ncı
maddesi uyarınca kurucu ortaklar;- Audi s.a.l.-Audi Saradar Group,
- Audi Saradar Private Bank s.a.l.,
- Raymond W. AUDI, (Raymond AUDI)
- Samir N. HANNA, (Samir HANNA)
- Freddie C. BAZ (Freddie BAZ)


tarafından Türkiye’de 300 milyon ABD doları karşılığı Türk Lirası sermayeli mevduat
bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir.


Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul