En son güncellemeler 17 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 4529 Karar Tarihi: 12/01/2012
(14.01.2012 tarih ve 28173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 10.01.2012 tarihli yazısı ekinde gönderilen 05.01.2012 tarih ve
B.02.1.BDK.0.13.00.00-69.1-439 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;JP Morgan Chase Bank N.A. Merkezi Columbus Ohio Đstanbul Türkiye Şubesine
5411 sayılı Bankacılık Kanununun geçici 3 üncü maddesi uyarınca ve 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (v) bendi kapsamında, JP Morgan Menkul Değerler A.Ş.’ye, insan
kaynakları ve idari işler ve bilgi işlem teknolojileri konularında destek/danışmanlık hizmeti
verilmesi hususunda, ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, faaliyet izni
verilmesinekarar verilmiştir.Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul