En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 4563 Karar Tarihi: 26/01/2012
(28.01.2012 tarih ve 28187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 24.01.2012 tarihli yazısı ekinde gönderilen 17.01.2012 tarih ve
B.02.1.BDK.0.11.00.00.93.3-1230 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin (Banka) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
(Kanun) ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları
saklı kalmak kaydıyla, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3
üncü maddesi uyarınca Bankaya;- Đştirakleri, bağlı ortaklıkları ve bağlı olduğu risk grubuna bilgi teknolojileri
konularında destek/danışmanlık hizmeti verilmesi,- Hizmet verilecek şirketlerin bünyesinde uygun hizmet birimlerinin kurulması ve
şirketlerin risk yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasının fiilen Banka
tarafından yerine getirilmemesi kaydıyla; iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve dahil olduğu risk
grubuna iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi konularına ilişkin destek/danışmanlık
hizmetinin sağlanmasıhususlarında izin verilmesine karar verilmiştir.

Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul