En son güncellemeler 26 Şubat 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 4617 Karar Tarihi: 01/03/2012
(06.03.2012 tarih ve 28225 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 29.02.2012 tarihli yazısı ekinde gönderilen 22.02.2012 tarih ve
B.02.01.BDK.0.06.00.00-010.03[4/8]-3819 sayılı yazı ve ekinin incelenmesi sonucunda;23.10.2011 tarihinde Van ili ve çevresinde meydana gelen deprem felaketi ile ilgili
bankalar tarafından bölge halkına yardım amacıyla o bölgede yerleşik kişilere yine o bölgede
kullandırılan krediler ile ilgili olarak alınması düşünülen önlemler için düzenlemelerden
kaynaklanabilecek engellerin aşılmasını teminen alınan 27.10.2011 tarihli ve 4445 sayılı
Kurul Kararında 31 Mart 2012 olarak belirlenen sürenin, deprem ve kötü hava koşullarına
bağlı olarak deprem bölgesindeki kişilerin büyük çoğunluğunun şehri terk etmesi nedeni ile
bankaların kredi müşterileri ile sağlıklı bir iletişim kuramaması ve bölge ekonomisinin
geleceğine ilişkin müşteriler ve bankalar tarafından sağlıklı bir öngörüde bulunulamaması
dolayısıyla, müşteriler özelinde yapılandırma koşullarının bahse konu tarihe kadar
belirlenemeyebileceğine dair kanaat oluşması sebebi ile 31 Aralık 2012 olarak
değiştirilmesine, bu kapsamda sözleşme koşullarında değişiklik yapılan kredilerin sözleşme
koşullarının bu süre içinde ve/veya sonrasında ikinci veya daha fazla değiştirilmesi halinde
Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar Đçin
Ayrılacak Karşılıklara Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (1)
numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde öngörülen ilave genel karşılıkların ayrılmasının
bankaların ihtiyarına bırakılmasına ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 87 nci maddesinin
sekizinci fıkrası uyarınca işbu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasınakarar verilmiştir.

Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul