İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 4641 Karar Tarihi: 15/03/2012
(20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 14.03.2012 tarihli yazısı ekinde gönderilen 01.03.2012 tarih ve
B.02.1.BDK.0.11.00.00.39.1-4442 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;1- Bankaların sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, portföy yönetimi şirketleri ile
acentelik sözleşmesi yaparak acentelik faaliyetleri yürütmelerinin 5411 sayılı Bankacılık
Kanununun (Kanun) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendinde sayılan “Kurulca
belirlenecek diğer faaliyetler” kapsamında değerlendirilmesine,2- ING Bank A.Ş.’nin (Banka) Kanun ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan
yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile Geçici 3 üncü maddesi uyarınca Bankanın, ING
Portföy Yönetimi A.Ş. ile acentelik tesis ederek “acentelik” faaliyetinde bulunmasına izin
verilmesinekarar verilmiştir.Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul