En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu KararıKarar Sayısı: 4795 Karar Tarihi: 14/06/2012(20.06.2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Kurul Başkanlığının 11.06.2012 tarihli yazısı ekinde gönderilen 01.06.2012 tarih ve

B.02.1.BDK.0.11.00.00.96.1-11530 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin (Banka) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) ve

ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak

kaydıyla, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi

uyarınca Bankaya, yurt içinde ve yurt dışında kurulu bağlı ortaklık ve iştiraklerine;- Bilgi teknolojileri konularında destek/danışmanlık hizmeti verilmesi,- Hukuk, vergi ve yasal danışmanlık alanında, Kanunun 73 üncü maddesi hükümleri

saklı kalmak üzere; sadece görüş vermek, tek tip sözleşme hazırlanmasına yardımcı olmak ve

sair amaçla müşavirlik/danışmanlık hizmeti sunulması,- Hizmet verilecek şirketlerin bünyesinde uygun hizmet birimlerinin kurulması ve

şirketlerin risk yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasının fiilen Banka

tarafından yerine getirilmemesi kaydıyla; iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi konularına

ilişkin destek/danışmanlık hizmeti sağlanmasıhususlarında izin verilmesine karar verilmiştir.


Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul