(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu KararıKarar Sayısı: 4906 Karar Tarihi: 16/08/2012(24.08.2012 tarih ve 28391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Kurul Başkanlığının 15.08.2012 tarihli yazısı ekinde gönderilen 14.08.2012 tarih ve

B.02.1.BDK.0.11.00.00.93.1-16918 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin (Banka) iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve bağlı

olduğu risk grubuna;- Hukuki ve idari takip alanında hizmeti yürütecek birimlerin ya da söz konusu

faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu personelin ilgili şirketlerin bünyesinde bulunması

kaydıyla, sadece görüş vermek, tek tip sözleşme hazırlanmasına yardımcı olmak ve sair

amaçlarla müşavirlik/danışmanlık hizmetini verebilmesi,- Dış ticaret ve hazine operasyonları alanında destek/danışmanlık hizmeti sunabilmesihususlarında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) ve ilgili diğer mevzuattan

kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Kanunun 4

üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca Bankaya izin

verilmesine karar verilmiştir.

Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul