(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu KararıKarar Sayısı: 4919 Karar Tarihi: 31/08/2012(06.09.2012 tarih ve 28403 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 29.08.2012 tarihli yazısı ekinde gönderilen 17.08.2012 tarih ve

B.02.1.BDK.0.13.00.00-20-1-17164 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

T. Halk Bankası A.Ş.’nin (Banka) bağlı ortaklıklarına;

- Teknik ve mesleki konularda görüş vermek, tek tip sözleşme hazırlanmasına yardımcı olmak
ve sair amaçla müşavirlik/danışmanlık hizmeti verebilmesi,

- Bankacılık ve insan kaynakları konularında eğitim, eğitimin alt yapısına yönelik destek ve
danışmanlık hizmeti verebilmesi,

- İç kontrol, iç denetim ve risk yönetimine ilişkin destek/danışmanlık hizmetinin Bankaya
03.08.2006 tarihli ve 1947 sayılı Kurul Kararı ile daha önce verilmiş olan iznin kapsamında bulunması
nedeniyle söz konusu faaliyetleri icra edecek birimlerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
şirketlerin bünyesinde tesis edilmesi şartıyla iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimine ilişkin
destek/danışmanlık hizmeti verebilmesi,

- Bankacılık ürün ve hizmetlerinin kullanımını özendirmek amacı ile reklam ve tanıtım
programlarının yapılması, müşterilerden gelen öneri ve şikayetlerin değerlendirilerek çözüm önerileri
geliştirilmesine ilişkin müşteri ilişkileri ve iletişim alanlarında destek ve danışmanlık hizmeti
verebilmesi,

- Mühendislik ve mimarlık konularında araştırma/geliştirme, Türkiye’de gayrimenkuller ile
ilgili ekspertiz, ipotek, sigorta ve satın alma işlemlerine yönelik destek/danışmanlık hizmeti
verebilmesi,

- Kurulan fonlarla ilgili idari ve operasyonel destek/danışmanlık hizmeti sunabilmesi,

- Muhasebe işlemlerinin yapılması, finansal tabloların hazırlanması ve raporlanması
konularında destek ve danışmanlık hizmeti verebilmesi,

- Hukuk ve vergi müşavirliği konularında destek ve danışmanlık hizmeti verebilmesi,

- Bilgi sistemleri kapsamında alt yapı, yazılım, donanım gibi konularda belirtilen kapsam ile
sınırlı olmak üzere danışmanlık ve destek hizmeti verebilmesi,

- Bankanın ortaklıklarının müşterilerinin risk durumlarının izlenmesi, değerlendirilmesi,
kontrolü ve müşteri hizmetlerinin yerine getirilmesi nedeniyle bilgi ve belge alışverişinde ve hizmet
temininde bulunabilmesi

hususlarında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan
yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca Bankaya izin verilmesine karar verilmiştir.
Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul