(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu KararıKarar Sayısı: 4963 Karar Tarihi: 28/09/2012(02.10.2012 tarih ve 28429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Kurul Başkanlığının 26.09.2012-27.09.2012 tarihli yazıları ekinde gönderilen

25.09.2012 tarih ve B.02.1.BDK.0.11.00.00.100-19338 sayılı yazı ve ekleri ile 27.09.2012

tarih ve B.02.1.BDK.0.11.00.00.100-19483 sayılı yazı ve eki incelenmiştir.5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri

İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında yapılan

değerlendirme neticesinde, Kurulun 27.10.2011 tarihli ve 4432 sayılı Kararı ile kuruluş izni

verilen Odea Bank A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesinekarar verilmiştir.


Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul