(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu KararıKarar Sayısı: 5127 Karar Tarihi: 03/01/2013(10.01.2013 tarih ve 28524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)Kurul Başkanlığının 02.01.2013 tarihli yazısı ekinde gönderilen 25.12.2012 tarih ve

B.02.1.BDK.0.11.00.00.42.1-26937 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından (Banka) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) ve ilgili

diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla,
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi uyarınca;


1- İştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile bağlı olduğu gruba ve kurucusu olduğu vakıf dernek ve

sandıklara,

- Vergi ve hukuk konularında müşavirlik/danışmanlık hizmeti ile muhasebe konusunda

destek/danışmanlık hizmeti verilmesine,

- Ağ altyapısı, network servisleri, teknolojik altyapı, bilgi teknolojileri, saha destek ve

entegrasyona ilişkin destek/danışmanlık hizmeti verilmesine

izin verilmesine,

- Arşivleme, bordro hizmetleri, idari ve operasyonel işlemler, muhaberat ve kurumsal iletişim,

satın alma ve eğitim konularında destek/danışmanlık hizmeti sunulabileceğine,

2- Yurtiçi ve yurtdışında kurulu banka ve diğer finansal kuruluşlara, Türkiye’de yerleşik

firmalara kullandırılacak kredilere yönelik teminat kontrolü ve borçludan teslim alınması ile
raporlanması ve kredi operasyonel işlemleri konusunda destek/danışmanlık hizmeti sunulmasına izin
verilmesine,


3- Sektördeki diğer bankalara ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda

belirlenen kart çıkaran ve/veya üye işyeri anlaşması yapan diğer kuruluşlara; çağrı merkezi, banka ve
kredi kartı basım hizmetleri, banka ve kredi kartı operasyonel hizmetleri ve POS operasyonel
hizmetleri alanlarında, destek/danışmanlık hizmeti verilmesine izin verilmesine,


karar verilmiştir.


Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul