(KAYNAK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Web Sitesi)
Kurumun kararın resmi metni sayfa sonunda yer alan dosyalar bölümündedir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu KararıKarar Sayısı: 5128 Karar Tarihi: 03/01/2013(10.01.2013 tarih ve 28524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)Kurul Başkanlığının 02.01.2013 tarihli yazısı ekinde gönderilen 26.12.2012 tarih ve
B.02.1.BDK.0.11.00.00.62.1-26939 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;


Citibank A.Ş. (Banka) tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) ve ilgili diğer

mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Kanunun 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi uyarınca;


1- Diğer ülkelerdeki Citigroup Inc.’e (Citi) bağlı kuruluş ve şirketlerine bilgi sistemleri, proje

yönetimi, operasyon ve/veya teknoloji alanlarında destek hizmeti vermesine izin verilmesine

2- Diğer ülkelerdeki Citi kuruluş ve şirketlerine, Banka çalışanlarının liderliği kapsamında,

- İç denetim, kontrol ve uyuma yönelik destek/danışmanlık hizmeti verilmesine,

- Finans, hazine ve hukuk alanlarında destek/danışmanlık hizmeti verilmesine,

- Global işlem bankacılığı, kurumsal, ticari, bireysel bankacılık alanında, Citi şirket veya

kuruluşlarının Türkiye’ye yönelik faaliyetleri hariç olmak üzere, destek/danışmanlık hizmeti
verilmesine,


- Alınacak teminatların tesisi, kontrolü ve raporlaması konusunda destek/danışmanlık hizmeti

verilmesine

izin verilmesine,

- İnsan kaynakları ve idari işler konusunda destek/danışmanlık hizmeti sunulabileceğine,

3- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin saklı

kalması kaydıyla, Banka tarafından aracı kuruluşlara takas operasyon hizmeti sunulabileceğine,

karar verilmiştir.


Maddeye git
  
  
  Karar Metni
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul