En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Güncellik/Yürürlük Değerlendirmesi Bulunmamaktadır
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

              Mükellef Hizmetleri Tahsilat Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı:B.07.1.GİB.4.34.20.01/288-3316                                                                                                                      12.12.2007*14164

Konu: Üçüncü şahısların kendilerine tebliğ edilen haciz

bildirilerine taahhütlü posta yolu ile itirazı halinde,

postaya verildiği tarihin esas alınacağı

 

                                                                                                                   

 

 

                                                         Sn; ………………….

 

 

İlgi: 29.11.2007 tarihli dilekçeniz.

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde; ……………. A.Ş.’ne muhtelif vergi dairelerince 6183 sayılı Kanunun 79. maddesine istinaden çok sayıda haciz bildirisi tebliğ edildiği belirtilerek anılan Şirketin, söz konusu haciz bildirilerine kanuni süresi olan yedi gün içinde bizzat başvuruda bulunmak suretiyle itiraz etme imkanına sahip olmadığından bahisle posta yoluyla itiraz edilip edilemeyeceği ve posta yoluyla itiraz edilmesi halinde itiraz süresinin hesaplanmasında itiraz/cevap dilekçesinin vergi dairesi kayıtlarına intikal tarihinin mi, itiraz/cevap dilekçesinin postaya verildiği tarihin mi esas alınacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

 

A Seri 1 Sıra numaralı Tahsilat genel Tebliğinin, ‘‘Üçüncü Şahıslardaki Menkul Malların, Alacak ve Hakların Haczi’’ başlıklı bölümünün 5. maddesinde; ‘‘Üçüncü şahısların kendilerine tebliğ edilen haciz bildirilerine karşılık alacaklı tahsil dairesine yazılı olarak verecekleri cevapları, elden teslim etmeleri ya da taahhütlü posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Kanun ile üçüncü şahıslara tanınan 7 günlük cevap verme süresinin hesaplanmasında; cevapların elden teslimi halinde alacaklı tahsil dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihin, taahhütlü postayla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihin esas alınacağı tabiidir.’’ denilmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                    Başkan a.

                                                                                                                          Grup Müdür V    

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul