• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Güncellik/Yürürlük Değerlendirmesi Bulunmamaktadır
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Konu :Kanun Dışı Grevin Yaptırımı

İlgili Mevzuat: 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Md. 58, Md. 70, Md.
78

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 58’inci maddesinde kanuni grev;
toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde, işçilerin ekonomik ve
sosyal durumları ile çalışma şartlarını korumak veya geliştirmek amacıyla, bu Kanun
hükümlerine uygun olarak yapılan grev olarak tanımlanmış ve Kanuni grev için aranan şartlar
gerçekleşmeden yapılan grevin de kanun dışı olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Bu durumda, toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında çıkan toplu menfaat uyuşmazlığı
olmadan, Kanunda öngörülen esaslara uygun çağrı, toplu görüşme ve resmi arabuluculuk
aşamalarından geçmeden. Grev ve lokavtın yasaklanmış olduğu işlerde ve işyerlerinde yapılan
grev Kanuni bir grev için aranan şartlara uymadan yapıldığı için kanun dışı olacaktır.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 70’inci maddesinde; Kanun dışı
grev yapılması halinde işverenin, grevin yapılması kararına katılan, grevin yapılmasını teşvik
eden, greve katılan veya katılmaya ya da devama teşvik eden işçilerin iş sözleşmelerini haklı
nedenle feshedebileceği, Kanun dışı bir grev yapılması halinde bu grev nedeniyle işverenin
uğradığı zararların, greve karar veren işçi kuruluşu veya kanun dışı grev herhangi bir işçi
kuruluşunca kararlaştırılmaksızın yapılmışsa, bu greve katılan işçiler tarafından karşılanacağı,
78’inci maddesinin (e) fıkrasında; Bu Kanunda kanuni grev veya lokavt için belirtilen şartlar
gerçekleşmeksizin alınan bir grev veya lokavt kararının uygulanması halinde; grev veya
lokavta karar verenlerin, böyle bir grev veya lokavta karar verilmesine veya uygulanmasına
veya bunlara katılmaya veya devama zorlayan veya teşvik edenler ile lokavta katılanlar ve
devam edenlerin fiillerinin daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde beşbin Türk Lirası, (f)
fıkrasında da; Kanun dışı greve katılanlar ve devam edenlerin yediyüz Türk Lirası, idari para
cezası ile cezalandırılacakları hükümlerine yer verilmiştir.

Kanun dışı grev uygulamaya koyanlar ve bu greve katılanlar idari para cezası ile
cezalandırılırlar.

228


Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul