Benzer ifadeler
 • mütehavvil
 • tarih
 • ilgili
 • devlet
 • yatırım
 • mülga
 • iştirak
 • tasfiye
 • 1989
 • sup
 • 1987
 • anonim
 • kanun
 • 3332
 • senet
 • hisse
 • teminat
 • şirket
 • sermaye
 • banka