(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2006/13)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 17/6/2006 tarihli ve 26201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/13)’in 1 inci maddesinde yer alan ‘‘madde adı belirtilen ürünlerin’’ ibaresi ‘‘tanımı belirtilen eşyanın’’ olarak, tablo ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Sıra No

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet 

(ABD Doları/Kg*)

1.

3925.20.00.00.00

Kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve pervazları ve kapı eşikleri

5

2.

3925.30.00.00.11

Panjurlar

4

3.

3925.30.00.00.12

Menfezler

4

4.

3925.30.00.00.19

Diğerleri

4

5.

6702.10.00.00.11

Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalar

12

6.

6702.10.00.00.12

Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalardanmamul eşya

12

7.

6702.10.00.00.15

Aksamı

10

 *Kg: Brüt ağırlık                                                                                                                                                             ”

 

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek I’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul