(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19 UNCU MADDESİ UYARINCA 2007 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

   5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19
   uncu maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüş, aynı maddenin son fıkrasında da “İdari para cezalarının miktarları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda, milyon kesirleri dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır. 
 
Maliye Bakanlığı 28/11/2006 tarihli ve 26360 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 363 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2006 yılı yeniden değerleme oranını %7,8 olarak tespit ve ilan etmiştir. 
 
Buna göre,
   5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19
   uncu maddesinde yer alan para cezası miktarları, 1/1/2007 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.

Bayiler için uygulanacak para cezası miktarları, 19 uncu maddenin dördüncü fıkrası uyarınca, aşağıdaki tabloda gösterilen tutarların beşte biri oranında uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.
  

Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul