(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2007 YILI TARİFESİ

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve
   5271
   sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblâğları belirlemektir.
  
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukukî yardımlar için uygulanır.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.
Tarife
Madde 4 -
(1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukukî yardımlara yönelik işlemlerde;

a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 130 YTL,

b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 200 YTL,

c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 220 YTL,

ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 400 YTL,

d) Çocuk mahkemeleri:

1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 220 YTL,

2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 400 YTL,

e) Kanun yolları mahkemeleri:

1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 400 YTL,

2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 450 YTL,

ödenir.
Yürürlük
Madde 5 -
Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul