(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/19)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 29/8/2008 tarihli ve 26982 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/19)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Sıra No

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet
(ABD Doları/Kg*)

1.

8211.10.00.00.11

Sofra ve mutfak bıçakları

12

2.

8211.10.00.00.12

Maket bıçakları

12

3.

8211.10.00.00.19

Diğerleri

12

4.

8211.91.00.00.00

Sabit ağızlı sofra bıçakları

12

5.

8211.92.00.00.00

Sabit ağızlı diğer bıçaklar

12

6.

8211.93.00.00.10

Maket bıçakları 

12

7.

8211.93.00.00.90

Diğerleri

12

8.

8211.94.00.00.00

Bıçak ağızları

12

9.

8211.95.00.00.00

Adi metallerden saplar

12

 

*Kg: Brüt ağırlık.                                                                                                                                                              ”

 

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul