En son güncellemeler 14 Ağustos 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 60)

   492
   sayılı Harçlar Kanununun1 5281 sayılı Kanun2 ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde, 
 
"... 
 
Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. 
 
Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz. 
 
… Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan tutarları (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispî harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere; maktu harçlarda yirmi katına, nispî harçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.” 
 
hükmüne yer verilmiştir. 
 
Bakanlığımızca 2009 yılı için yeniden değerleme oranı % 2,2 (iki virgül iki) olarak tespit edilmiş ve (392) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiş bulunmaktadır. 
 
29/12/2009 tarihli ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan nispi harç oranları ile yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu harçlar (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) %10 oranında artırılmıştır. 
 
Buna göre, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan nispi harç oranları ve (58) Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği4 ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), 1/1/2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %10 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir. 
 
Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir. 
 
Tebliğ olunur.
  
1- 17/07/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 2- 31/12/2004 tarihli ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 3- 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 4- 4/12/2008 tarihli ve 27090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  (1) SAYILI TARİFE YARGI HARÇLARI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 31/12/2009 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (2) SAYILI TARİFE NOTER HARÇLARI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 31/12/2009 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (3) SAYILI TARİFE VERGİ YARGISI HARÇLARI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 31/12/2009 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (4) SAYILI TARİFE TAPU VE KADASTRO İŞLEMLERİNDEN ALINACAK HARÇLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 31/12/2009 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (5) SAYILI TARİFE KONSOLOSLUK HARÇLARI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 31/12/2009 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (6) SAYILI TARİFE PASAPORT, VİZE, İKAMET TEZKERESİ VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TASDİK HARÇLARI VE YABANCILARA VERİLECEK ÇALIŞMA İZİN BELGESİ HARÇLARI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 31/12/2009 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (7) SAYILI TARİFE GEMİ VE LİMAN HARÇLARI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 31/12/2009 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (8) SAYILI TARİFE İMTİYAZNAME, RUHSATNAME VE DİPLOMA HARÇLARI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 31/12/2009 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (9) SAYILI TARİFE TRAFİK HARÇLARI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 31/12/2009 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul