İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
(Yürürlükten kaldırılmadan önce Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi'nde yayımlanan metin.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27513

KİMYEVİ VE ORGANİK GÜBRE PİYASA VE ŞİKAYET DENETİMİ İÇİN ALINACAK

KİMYEVİ VE ORGANİK GÜBRE PİYASA VE ŞİKAYET DENETİMİ İÇİN ALINACAK

NUMUNELERİN ANALİZLERİNİN YAPTIRILACAĞI ANALİZ VE REFERANS KURUM

LABORATUVARLARI İLE ANALİZ ÜCRETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/7)

 

Kimyevi gübre analiz kuruluşları

MADDE 1 — (1) 25/4/2002 tarihli ve 24736 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği gereği, piyasa ve şikayet denetimleri sırasında alınacak olan kimyevi gübre numuneleri; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ANKARA, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi/Erzurum, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ADANA, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi/İZMİR, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ŞANLIURFA, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi/TEKİRDAĞ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi/SAMSUN, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi/KONYA,  Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi/ADANA, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü/MERSİN, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü/YALOVA, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ANTALYA,  Zeytincilik Araştırma Enstitüsü/İZMİR, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü/ERZİNCAN,  Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü/GAZİANTEP, Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü/ISPARTA, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü/ANKARA, Atatürk Toprak Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü/KIRKLARELİ, Toprak Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü/KONYA, Toprak Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü/Menemen-İZMİR, Toprak Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü/TOKAT, GAP Toprak Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ŞANLIURFA, Toprak Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü-Tarsus/MERSİN, Toprak Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü/ESKİŞEHİR, Toprak Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü/SAMSUN,  Manisa Valiliği Vali Ecemiş Toprak, Yaprak ve Su Analiz Laboratuarı, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş./ANKARA, Tariş/İZMİR, Laben Laboratuar Endüstrisi Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Sanayi Tic. A.Ş./ÇORUM, Konya Laboratuar ve Depoculuk A.Ş/KONYA, Düzen Norwest Çevre, Gıda ve Veteriner Sağlık Hizmetleri Eğitim Danışmanlık Tic.A.Ş./ANKARA, Doktolab Tarım Araştırma San. ve Tic. A.Ş./ANTALYA, Atmosfer Gıda Turizm Tarım Laboratuar Danışmanlık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, Orbit Ekoloji Grup Lab. Hizm.San. Tic. A.Ş. Torbalı/İZMİR, laboratuarlarında analiz ettirilecektir.

Organik gübre analiz kuruluşları

MADDE 2 — (1) 4/5/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve Enzim İçerikli Organik Gübreler ile Toprak Düzenleyicilerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair Yönetmelik gereği, piyasa ve şikayet denetimleri sırasında alınacak olan organik gübre numuneleri; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ANKARA, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi/Erzurum, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ADANA, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi/İZMİR, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi/TEKİRDAĞ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi/SAMSUN, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi/KONYA, Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi/ADANA, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü/ANKARA, Atatürk Toprak Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü/KIRKLARELİ, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ANTALYA, GAP Toprak Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ŞANLIURFA, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü/İZMİR, Manisa Valiliği Vali Ecemiş Toprak, Yaprak ve Su Analiz Laboratuarı, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş./ANKARA, Tariş/İZMİR, Laben Laboratuar Endüstrisi Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Sanayi Tic. A.Ş./ÇORUM,  Konya Laboratuar ve Depoculuk A.Ş/KONYA, Düzen Norwest Çevre, Gıda ve Veteriner Sağlık Hizmetleri Eğitim Danışmanlık Tic.A.Ş./ANKARA Doktolab Tarım Araştırma San. ve Tic. A.Ş./ANTALYA, Atmosfer Gıda Turizm Tarım Laboratuar Danışmanlık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, Orbit Ekoloji Grup Lab. Hizm.San. Tic. A.Ş. Torbalı/İZMİR, laboratuarlarında analiz ettirilecektir.

(2) Piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınacak kimyevi ve organik gübre numunelerinin analiz çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar, analiz kuruluşları ile Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan bir protokol ile belirlenmiştir.

Kimyevi gübre referans kuruluşlar

MADDE 3 — (1) Piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınan kimyevi gübre numunelerinin analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde; Türk Standartları Enstitüsü Laboratuvarları ile bu kurumdan yeterlilik belgesi almış olan Gübretaş /İZMİT Laboratuarı referans kuruluş olarak belirlenmiştir.

Organik gübre referans kuruluşlar

MADDE 4 — (1) Piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınan organik gübre numunelerinin analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde; 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununa tabi hastalıklar yönünden Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü /ANKARA, sağlık parametreleri yönünden Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı /ANKARA, diğer parametreler yönünden de Türk Standartları Enstitüsü Laboratuvarları referans kuruluş olarak belirlenmiştir.

Analiz ücretleri

MADDE 5 — (1) Piyasa ve şikâyet denetimleri esnasında alınacak kimyevi ve organik gübre numunelerinin analizi için analiz ve referans kuruluşuna ekli listede belirtilen ücretler üzerinden ödeme yapılır. Analiz ve referans kurumları belirlenen fiyatların altında fiyat talep edebilir ancak, üzerinde bir fiyat talep edemezler.

Analiz ücretlerinin ödenmesi

MADDE 6 — (1) Deney ve referans kuruluşları tarafından, analiz ücretlerine ilişkin faturalar, numunelerin teslim tarihinde geçerli olan ücretler üzerinden ilgili Bakanlık İl Müdürlüğü adına düzenlenir. Ödemeler, düzenlenen faturaların ilgili Bakanlık İl Müdürlüğüne bir üst yazı ile teslim edilmesinden itibaren 30 gün içinde Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından analiz ve referans kuruluşunun mevcut veya yeni açılacak hesabına havale edilir.

Yürürlük

MADDE 7 — (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 — (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

Sayfa

KİMYEVİ GÜBRE DENETİM YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE

YAPTIRILACAK ANALİZLERDE 2010 YILI İÇİN GEÇERLİ

OLAN ANALİZCİ VE REFERANS KURUM ÜCRETLERİ

 

KATI GÜBRE ANALİZLERİ  

2010 YILI

ANALİZ KURUM ÜCRETİ (TL)

REFERANS KURUM ÜCRETİ (TL)

Rutubet

18

21

Serbest Asitlik

18

21

Total Azot

83

90

Amonyum Azotu

50

58

Nitrat Azotu

50

58

Üre Azotu

50

58

Biüre

41

45

Total Fosfor(P2O5)

41

45

Suda Erir Fosfor

41

45

Sitratta Erir Fosfor

41

45

Suda Erir Potasyum

52

58

Kalsiyum

31

33

Magnezyum

81

88

Kükürt

53

58

Sodyum

81

88

Elek Analizi (4-5 fraksiyon)

14

18

Özgül Ağırlık

14

18

Klorür

33

35

Mikroelement

83

90

Şellat

52

58

SIVI GÜBRE ANALİZLERİ

 

 

Total Azot

83

90

Amonyum Azotu

50

58

Nitrat Azotu

50

58

Üre Azotu

50

58

Fosfor

33

35

Potasyum

52

58

Kalsiyum

33

35

Magnezyum

83

90

Kükürt

55

60

Sodyum

83

90

Demir

83

90

Çinko

83

90

Mangan

83

90

Bakır

83

90

Molibden

83

90

Bor

33

35

PH

12

12

Yoğunluk

18

18

Şellat (Her biri)

52

58

SADECE KATI ORGANİK GÜBRELER İÇİN YAPILACAK ANALİZLER

 

 

Tuzluluk

18

23

Organik Madde Tayini

45

55

Organik Azot Tayini

66

78

Toplam (Humik+Fulvik) Asit Tayini

83

88

Serbest Aminoasit Tayini

138

166

Enzim Aktivitesi ve Vitamin Tayini

83

111

Ağır Metal Analizi (Herbiri)

66

78

Arsenik Analizi

88

100

Bakteri Sayımı

45

46

Clostridium Perfringens Sayımı

50

51

Maya ve Küf Sayımı

45

46

Staphyloccus Aureus Sayımı

55

62

Salmonella Sayımı

55

62

Top.Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı

45

46

SADECE SIVI ORGANİK GÜBRELER İÇİN YAPILACAK ANALİZLER

 

 

Tuzluluk

18

23

Organik Madde Tayini

45

55

Organik Azot Tayini

66

78

Toplam (Humik+Fulvik) Asit Tayini

83

88

Serbest Aminoasit Tayini

138

166

Enzim Aktivitesi ve Vitamin Tayini

83

111

Ağır Metal Analizi (Herbiri)

66

78

Arsenik Analizi

88

100

Bakteri Sayımı

45

46

Clostridium Perfringens Sayımı

50

51

Maya ve Küf Sayımı

45

46

Staphyloccus Aureus Sayımı

55

62

Salmonella Sayımı

55

62

Top.Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı

45

46

 

 

 

 

 

 

Not Fiyatlara KDV dahil değildir.

 

 

 

Sayfa
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul