(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
4077 <txt>SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN 25 İNCİ MADDESİNE GÖRE 2011 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO : TRKGM-2010/2)</txt>

Madde 1 -
(1) 4822 sayılı Kanun ile değişik
   4077
   sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 5728 sayılı Kanunla Değişik 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 12/11/2010 tarih ve 27757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 401 Sıra No’lu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen 2010 yılı için yeniden değerleme oranı olan %7,7 (yedi virgül yedi) artış esas alınarak, 1/1/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde artırılmıştır:
  

Madde 2 -
(1) Bu Tebliğ 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul