(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

15 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Sayısı 17157

Resmi Gazete Tarihi 11/11/1980

Kapsam

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 12 nci maddesinde, Damga Vergisi Kanununa giren kağıtlarda yazılı yabancı paraların Maliye Bakanlığınca belirlenerek duyurulacak fiat üzerinden Türk Parasına çevrilerek ona göre damga vergisi alınacağı, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 32 nci maddesinde de, yabancı para üzerinden yapılmış işlemlere ilişkin vergi matrahlarının belirlenmesinde Maliye Bakanlığınca her altı ayda bir saptanacak kurların uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Söz konusu saptama ve duyurma işlemlerinin sık sık yapılmasının ve bu işlemlerdeki gecikmelerin uygulamada çeşitli sakıncalar doğurduğu görülmüştür.

Vergilenmenin döviz kurları ile otomatik uyumunu sağlamak ve döviz kurlarında karışıklığı önlemek amacıyla;

1. Vergiye tabi kağıtlarda yazılı yabancı paraların Türk Parasına çevrilmesinde, bu tebliğ ekini teşkil eden listenin;

a) 1 ila 16 sıra numarasında belirtilen yabancı paraların türk parasına çevrilmesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca saptanmış bulunan son satış kurunun esas alınması ve ayrıca anılan bankaca yabancı para kurlarında bir değişiklik yapıldığı taktirde Bakanlığımızca yeniden bir tebliğ yapılması beklenmeksizin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca saptanarak duyurulan döviz satış kurlarının vergilemede esas alınması,

b) 17 ve sonraki sıralarda belirtilen yabancı paraların türk parasına çevirilmesinde karşısında belirtilen miktarların esas alınması, kur değişikliği olduğu takdirde, bu hususta Bakanlığımızca ayrıca bir tebliğ yapılıncaya kadar, ekli listedeki kurların uygulanmasına devam olunması,

2. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 32 nci maddesi gereğince bankaların ve sigorta şirketlerinin yabancı paralar üzerinden yaptıkları işlemlerin Türk parasına çevrilmesinde de aynı kurlara göre işlem yapılması, ancak yabancı para şeklinde sağlanan gelirlerin T.C. Merkez Bankasınca ilgili banka hesaplarına Türk parası olarak intikal ettirilmesinde farklı bir kur uygulanıyorsa, vergi matrahının hesabında yabancı para şeklinde sağlanan gelirlerin Türk parasına çevrilmesinde esas alınan bu fiili kurun dikkate alınması,

3. Gübre ve gübre üreticileri tarafından kullanılan gübre hammaddeleri ile ziraî ilâç ve hammaddeleri ithalatı karşılığı satılan yabancı paraların Türk parasına çevrilmesinde T.C. Merkez Bankasınca saptanmış bulunan son satış kurlarının esas alınması ve ayrıca anılan bankaca yabancı para kurlarında bir değişiklik yapıldığı takdirde Bakanlığımızca yeniden bir tebliğ yapılması beklenmeksizin, T.C. Merkez Bankasınca saptanarak duyurulan döviz satış kurlarının vergilemede esas alınması,

4. Uygulamaya, bu tebliğin Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren başlanması,

5. Bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 14 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin uygulamadan kaldırılması,

uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesi ve gereğinin buna göre yapılması rica olunur.

DAMGA VERGİSİ İLE BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ YÖNÜNDEN MATRAH HESABINDA ESAS ALINACAK DÖVİZ KURLARI LİSTESİ

I _ DÖVİZ OLARAK ALINIP SATILAN PARALAR (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca saptanmış bulunan son satış kurlarının esas alınması ve anılan bankaca yabancı paralarında bir değişiklik yapıldığı takdirde Maliye Bakanlığınca yeni bir tebliğ yapılması beklenmeksizin, Matrahlar Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen yeni döviz satış kurlarına göre hesaplanacaktır.):

 

Sıra
No
YABANCI PARALARIN ADI
TÜRK PARASI KARŞILIĞI
(Döviz satış kuru
üzerinden ve kuruş olarak)
1
1 ABD Doları
8160._
2
1 Avusturya Doları
9360._
3
1 Avusturya Şilini
642._
4
1 Batı Alman Markı
4565._
5
1 Belçika Frangı
285._
6
1 Danimarka Kronu
1473._
7
1 Fransız Frangı
1962._
8
1 Hollanda florini
4179._
9
İsviçre Frangı
1956._
10
1 İsveç Kronu
4915._
11
100 İtalyan lireti
967._
12
1 Kanada Doları
7046._
13
1 Kuveyt Dinarı
30390._
14
1 Norveç Kronu
1667._
15
1 Sterlin
19482._
16
1 Suudi Arabistan riyali
2458._

II _ DÖVİZ OLARAK ALINIP SATILMAYAN PARALAR (Bu kurlarda bir değişiklik olduğu takdirde Maliye Bakanlığınca yapılacak yeni bir tebliğe kadar matrahlar bu kurlara göre hesaplanacaktır.

Sıra
No
YABANCI PARALARIN ADI
TÜRK PARASI KARŞILIĞI
(Döviz satış kuru
üzerinden ve kuruş olarak)
17
1 Antillor Florini
4440,86
18
1 Buhara doları
7949,07
19
1 Batı Sama talası
8801,02
20
1 Bermuda doları
7949,07
21
1 Burma kytı
1180,43
22
1 Bolivya Pazosu
318,23
23
1 Botanna palası
10264,67
24
1 Bulgar levası
9484,75
25
1 Cezayir dinarı
2075,03
26
Çekoslovak kronu
1548,11
27
1 Dominik pezosu
7949,07
28
1 Elsalvodor kolunu
3206,02
29
1 Etopya birii
3874,25
30
1 Fas dirhamı
2136,53
31
1 Finlandiya markası
2206,42
32
1 Outaml ketsali
7949,07
33
1 Haiti grudu
1587,14
34
1 Hindistan rupisi
1025,35
35
1 Hondoras lampirası
3967,85
36
1 Hong Kong doları
1621,34
37
1 Irak dinarı
26929,49
38
1 İrlanda lirası
17092,30
39
1 İspanyol posatası
112,72
40
1 İsralil şakeli
1560,90
41
1 İzlanda kronu
17,38
42
1 Jamaika doları
4457,10
43
100 Japon yeni
3642,62
44
1 Konya şilini
1099,67
45
1 Kıbrıs lirası
23202,70
46
1 Zaire mirası
2776,80
47
1 Lasotho lotisi
10398,89
48
1 Liberya doları
7949,07
49
1 Libya dinarı
26847,19
50
1 Lübnan lirası
2337,78
51
1 Lüksemburg frangı
284,44
52
1 Macar fronti
253,98
53
1 Malezya pezosu
3715,17
54
1 Meksika pezosu
11309,58
55
1 Mısır lirası
796,24
56
1 Nikaragua kordobası
808,86
57
1 Pakistan rupisi
2604,85
58
1 Polonya ziotisi
2604,85
59
1 Portekiz esküdosi
163,52
60
1 Romen leyi
1802,19
61
1 Rus rublesi
12541,16
62
1 Singapur doları
3765,13
63
1 Suriye lirası
2025,52
64
1 Surinan florinii (Guildar)
4440,86
65
1 Tanzanya şilini
978,60
66
1 Tayland bahtı
391,84
67
1 Tunus dinarı
20243,30
68
1 Ürdün dinarı
27412,19
69
1 yeni Tayvan doları (milliyetçi çin)
230,77
70
1 Yeni Zelanda doları
7876,14
71
1 Yunan drahmisi
184,87
72
1 Yugoslav dinarı
292,51
73
1 Zambiya kvaçası
10349,04
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul