En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 13/1/2011 tarihli ve 27814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/2)’in 2 nci maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-I’inde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"

Sıra No

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF KIYMET(*)
($=ABD Doları)

1.

3921.90.60.00.11

Yalnız mesnedi şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucattan olanlar

2,5 $/Kg

2.

8208.30.00.00.00

Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücü ve/veya karıştırıcı elektrikli ev cihazlarının kesici, öğütücü ve doğrayıcı uçları

25 $/Kg

3.

8301.40.11.00.00

Silindirli kapı kilitleri

20 $/Kg

4.

8301.40.19.00.11

Soğuk hava depolarına mahsus olanlar

20 $/Kg

5.

8301.40.19.00.19

Diğerleri

20 $/Kg

6.

8301.60.00.00.00

Aksam ve parçalar

15 $/Kg

7.

9105.21.00.00.00

Elektrikle çalışan duvar saatleri

3,50 $/Adet

8.

9609.10.10.00.00

"Kurşunları" grafitten olanlar

3 $/(144 Adet)

9.

9609.10.90.00.00

Yalnız boyu 9 cm.den küçük olanlar

2,50 $/(144 Adet)

10.

Diğerleri

4 $/(144 Adet)

11.

9613.10.00.00.00

Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları

0,08 $/Adet

12.

9613.20.00.00.11

Ateşleme sistemi elektrikli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları

0,16 $/Adet

13.

9613.20.00.00.19

Diğer ateşleme sistemli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları

0,08 $/Adet

 

*Kg: Brüt ağırlık                                                                                                                                                                      ”

 

             MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-II’sinde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul