GERİLİM ALTINDA ÇALIŞMA – 1000 V a.a. ve 1500 V d.a.’ya KADAR OLAN GERİLİMLERDE KULLANILAN EL ALETLERİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN 60900) (TEBLİĞ NO: MSG–MS-2012/13)

Madde 1 -
(1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve
   132
   sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Madde 2 -
(1) Bakanlığımızca 14/1/1997 tarihli ve 22877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, (96/114-115) Tebliği ile mecburi uygulamaya konulmuş bulunan, TS 11489 “Tornavidalar-Elektriğe Karşı Yalıtılmış-El İle Kullanılan” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu Standardın yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan TS EN 60900 “Gerilim Altında Çalışma – 1000 V a.a. ve 1500 V d.a.’ya Kadar Olan Gerilimlerde Kullanılan El Aletleri” standardı, imalat ve satış safhalarında mecburi standard olarak zorunlu uygulanacaktır.
Madde 3 -
(1) TS EN 60900 Standardı, 1000 V a.a. ve 1500 V d.a.’ya kadar anma gerilimi altında veya gerilim altındaki parçalara yakın olarak kullanılan izoleli ve izole edici el aletlerine uygulanabilir.
Madde 4 -
(1) Söz konusu Standard kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Madde 5 -
(1) Söz konusu Standard, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.
Madde 6 -
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Madde 7 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul