En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) - İKMAL İSTASYONU – KARAYOLU TAŞITLARI İÇİN - EMNİYET KURALLARI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS 11939) (TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2012/19)

Madde 1 -
(1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve
   132
   sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Madde 2 -
(1) 9/3/2001 tarihli ve 24337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ÖSG-2001/ 13-14 sayılı Tebliğ ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan, TS 11939 “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) – İkmal İstasyonu – Karayolu Taşıtları İçin – Emniyet Kuralları” standardı Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından revize edilmiş olup LPG ikmal istasyonu lisans sahiplerinin, standard kapsamına giren hususları belirten bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur. (2) TS 11939 standardının Madde 5.2.4’te belirtilen hükümleri, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette bulunduğunu belgeleyen LPG ikmal istasyonlarını kapsamaz.
Madde 3 -
(1) TS 11939 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir.

TS 11939 standardı, motorlu kara taşıtlarına sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) ikmalinin yapıldığı istasyonlar ile ilgili kuruluş ve emniyet gereklerini kapsar.
Madde 4 -
(1) TS 11939 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılır.
Madde 5 -
(1) Bu Tebliğ, yayımlandığı tarihten on beş gün sonra yürürlüğe girer. Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte, 9/3/2001 tarihli ve 24337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ÖSG-2001/13-14 sayılı Tebliğ yürürlükten kalkar.
Madde 6 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul