Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 96)

Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Tebliğ, deri ve deriden mamul eşya ile ayakkabıların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve
   4458 sayılı Gümrük Kanununun 10
   uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Deri ve deriden mamul eşya ile ayakkabı ihtisas gümrüğü uygulaması
Madde 3 - Bilgi ButonuTebliğ 16562-3(2016), Tebliğ 16562-2(2015), Tebliğ 16562-1(2015)
(1) Avrupa Birliği menşeli olmayan;

41 inci fasılda (41.01, 41.02, 41.03, 41.04, 41.05, 41.06 hariç) yer alan işlenmiş derinin,

42 nci fasılda yer alan ve aşağıda GTİP’leri belirtilen deriden mamul eşyanın,

4201.00.00.00.00, 4203.10, 4203.40.00.00.11,

4202.11.10.00.11, 4203.21.00.00.11, 4203.40.00.00.12,

4202.11.10.00.12, 4203.21.00.00.12, 4205.00.11.10.00,

4202.11.90.00.11, 4203.29.10.00.11, 4205.00.11.20.00,

4202.11.90.00.12, 4203.29.10.00.12, 4205.00.19.10.00,

4202.21.00.00.00, 4203.29.90.00.00, 4205.00.19.90.00,

4202.31.00.00.00, 4203.30.00.00.11, 4205.00.90.00.11,

4202.91.10.00.11, 4203.30.00.00.12, 4205.00.90.00.12,

4202.91.10.00.12,

serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

(2) 64 üncü fasılda yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri;

a) AB menşeli olması halinde, ATR Dolaşım Belgesi ile getirilip getirilmediğine bakılmaksızın, eşyanın geldiği yetkili gümrük müdürlüğünden; AB menşeli olmaması halinde ise aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

b) AB menşeli olmaması ancak ATR Dolaşım Belgesi ile gelmesi halinde ise eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

(3) Serbest bölgede imalat yaptığını belgeleyen firmaların ürettikleri birinci ve ikinci fıkra kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, ihtisas gümrüğü yetkisi bulunan gümrük müdürlüklerinin yanı sıra serbest bölgenin gümrük işlemlerini yapan gümrük müdürlüklerinden de gerçekleştirilir.

(4) Miktar ve değer itibarıyla ticari nitelik arz etmeyen birinci ve ikinci fıkra kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri eşyanın geldiği yetkili gümrük müdürlüğünden yapılır.

(5) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen,
   4458
   sayılı Kanunun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen AB menşeli olmayan birinci ve ikinci fıkra kapsamı eşyanın gümrük işlemleri geldiği yetkili gümrük müdürlüğünden yapılır.
  
Özel ve zorunlu durumlar
Madde 4 -
(1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
Yürürlük
Madde 5 -
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 6 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler

   

  Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  1/9/2012

  28398

  Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.      

  3/10/2013

  28784

  2.      

  28/1/2015

  29250

  3.

  18/11/2015

  29536

  4.      

  24/6/2016

  29752

  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul