YAY TİPİ DÜZ PİMLER-YARIKLI, HAFİF HİZMET TİPİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ

Madde 1 -
(1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve
   132
   sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Madde 2 -
(1) 24/7/2001 tarihli ve 24472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2001/78-79) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS 2337-23 EN ISO 13337 “Pimler - Yay Tipi - Düz - Açık Ağızlı - Hafif Hizmet İçin” standardı mecburi uygulamadan kaldırılmıştır. Bu standardın yerine Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS EN ISO 13337 “Yay Tipi Düz Pimler - Yarıklı, Hafif Hizmet Tipi” standardı imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır.
Madde 3 -
(1) TS EN ISO 13337 standardının kapsamı aşağıda verilmiştir.

“Bu standard; anma çapı d1, 2 mm’den, 50 mm’ye kadar olan, çelik, östenitik veya martenzitik paslanmaz çelikten imal edilmiş yay tipi, düz, yarıklı, hafif hizmet tipi pimlerinin özelliklerini kapsar.

Not – Pimlerin anma çapları, ISO 8752’ye göre olan ağır hizmet tipi pimlerden birinin diğerinin içine veya birlikte takılabilecek şekilde seçilmiştir.”
Madde 4 -
(1) Söz konusu standard kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Madde 5 -
(1) Söz konusu standard, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılır.
Madde 6 -
(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Madde 7 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul